Iniciativa za důstojné využití věznice
v Uherském Hradišti

Spolek Memoria

Uherskohradišťská věznice je významnou památkou připomínající léta teroru dvou totalitních režimů minulého století a ojedinělý takto zachovaný objekt svého druhu v České republice.

Jedinou připomínkou toho, co se za zdmi věznice dělo, je v současnosti skromný pomník se jmény devětadvaceti popravených, zastřelených a umučených.

Zdi, které jsou přímými svědky událostí, na které bychom neměli zapomenout, dodnes chátrají a zůstávají nejrozsáhlejším doposud neopraveným veřejným objektem v centru města.

Video studentů Ateliéru vizuální komunikace
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

vytvořili: Ivana Jozeková, Simona Sasinová, Pavel Novák, Michal Šcuglík
pedagogická supervize: Bohuslav Stránský
namluvili: Jan Horák, Pavel Majkus

Virtuální prohlídka věznice

Virtuální prohlidka věznice.

Památník

Věznice v Uherském Hradišti je areál s pohnutou historií. V počátcích první Československé republiky zde byli izolováni dělníci usilující o lepší sociální práva. Za protektorátu zde byla uvězněna řada českých vlastenců a protifašistických bojovníků. Popravovat se zde začalo po druhé světové válce, kdy ve věznici probíhaly retribuční soudy. V padesátých letech, v době procesů inscenovaných komunistickou mocí, se hradištská věznice stala místem utrpení stovek lidí z řad politické opozice i lidí zcela nevinných. Ve věznici přináležející k budově krajského soudu byli lidé trýzněni a vyslýcháni způsobem, který si v ničem nezadal s vyšetřovacími metodami gestapa. Dosvědčují to svědectví těch, kteří tamní hrůzou prošli, i zápisy z úředních protokolů.

Aby národ mohl svobodně žít…

V rámci Dnů evropského dědictví 2013 (současně při Slováckých slavnostech vína) byla v Uherském Hradišti po několika letech široké veřejnosti zpřístupněna i bývalá věznice. Zájem o návštěvu chátrajícího objektu projevily ticíce lidí. Před vězeňským areálem se po několik hodin tvořily fronty občanů, kteří toužili poznat prostory žaláře, jenž byl svědkem několika politických režimů a nechtěným „domovem“ řady nejen politických vězňů. Zájem o věznici předčil všechna očekávání a názorně ukázal, jak specifický historický objekt zůstává v Uherském Hradišti zachován a přitom nevyužit. Vytvoření muzejního památníku mocenské perzekuce v podstatné a historicky nejcennější části vězeňského areálu se tak stále více ukazuje jako vhodná forma důstojného využití uherskohradišťské věznice. Uplynulý víkend byl toho důkazem.

Názory několika návštěvníků věznice

Zaznamenal novinář Radek Bartoníček – Slovácko Dnes

Tato webová prezentace je aktivitou spolku Memoria – Iniciativy za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti. Věznice zůstává veřejnosti uzavřená, avšak existuje řada materiálů, jež dokáže téma a atmosféru věznice důvěryhodně přiblížit. Postupně se zde budeme snažit tyto materiály a informace shromáždit a vybudovat tak jakési „online muzeum“.

V současné době má klíče od věznice místní uherskohradišťský soud, na kterém záleží, koho se zájmem o prohlídku do věznice pustí.

Při realizaci těchto webových stránek děkujeme za podporu firmě mmcité a.s.

mmcité

 

Použité fotografie

Marek Malůšek
Přemysl Fialka

 

Spolek Memoria – Iniciativa za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti © 2021, web: weweb.cz